اتوبار آتی (بیمه باربری کالا)

اتوبار آتی

در بيمه باربري داخلي، مبدأ و مقصد در داخل كشور ايران مي باشد.
بيمه باربري داخلی رامي توان به چند شكل صادر نمود:

بيمه باربری عمومي

اتوبار آتی در اين نوع بیمه باربری شرايط اصلي بيمه و سرفصلهای اصلی حقوقي و تعهدات طرفين بیمه باربری معين مي‏شود و با يك سرمايه بيمه‏ اي معين ومشخص موافقت مي‌گردد كه معمولا شامل باربری های متعددي مي باشد.

بيمه باربری با پوشش باز


اتوبار آتی در بیمه باربری با پوشش باز با توافقي كه بين طرفین انجام مي‏شود هر يك هفته گواهي بيمه ازسوي بيمه سامان صادر مي‌شود و حق بيمه متناسب با سرمايه هاي حمل شده از سوي بيمه گذار پرداخت مي گردد.

بيمه باربری ساده


بيمه باربری است كه براي حمل كالایی مشخص صادر مي شود و در آن مشخصات کالای بيمه طبق فرم پيشنهاد باربري در آن قيد مي گردد.

چرا از بيمه باربري استفاده کنیم ؟


استفاده از بیمه باربری و حمل و نقل  سبب میشود تا امنیت سرمایه شما در برابر خطرات محتمل و غیر قابل پیش بینی تامین شود.

 

بیمه باربری کالا

خطرات تحت پوشش بيمه باربري داخلي

خطرات تحت پوشش در بيمه باربري داخلي به دو دسته اصلی و اضافی تقسيم مي شوند.

الف ) خطرات اصلي :
خطرات كه معمولاً در بيمه باربری داخلي تحت پوشش بيمه اي در مي آيد، مثل خطر آتش سوزي، حادثه وسيله نقليه كه منظور از حادثه وسيله نقليه، تصادف وسيله نقليه، پرت شدن وسيله نقليه و واژگون شدن وسيله نقليه مي باشد.
ب) خطرات اضافي :
در حمل و نقل خطرات ديگري نيز وجود دارد كه محمولات را تهديد مي نمايد، مانند :
1) پرت شدن محموله از روي وسيله نقليه – بیمه باربری
2) برخورد جسم خارجي با محموله بيمه شده و بالعكس- بیمه باربری
3) خسارات ناشي از بارگيري و تخليه – بیمه باربری
4) سرقت كلي محموله – بیمه باربری

بیمه باربری

اصولا بيمه‌ باربری حمل‌ و نقل‌كالا پوششي‌است‌ كه‌ بيمه‌گر درمقابل‌ دريافت‌ حق‌بيمه‌ متناسب‌ با پوشش‌ بيمه‌اي‌ ازبيمه‌گذار، تعهد مي‌كند.
چنانچه‌ كالاي‌ مورد بيمه‌ باربری در جريان‌ حمل‌ و جابجايي‌ ازمبدأ به ‌مقصد
مندرج‌ در بيمه‌ باربری و به ‌علت ‌وقوع ‌يكي ‌از خطرات ‌مندرج‌ در بيمه‌ باربری ‌تلف‌
و يا دچار خسارت ‌شد و يا بيمه‌گذار براساس‌ قوانين‌ و مقررات ‌بين‌المللي‌
متحمل ‌پرداخت‌ هزينه‌هايي‌گرديد، زيان‌ وارد به‌كالا را جبران‌ كرده‌
و هزينه‌ها را هم‌ بپردازد.
Call Now Button